Recent publications (2003–2008)

Recent publications (2003–2008)

 

Recent publications (2003–2008):

Myllymäki, T. Myöhäisillan rasittavan liikunnan vaikutukset sydämen autonomiseen säätelyyn ja unen laatuun. (2008). XII Liikuntatieteiden päivät. 4.6.2008, Jyväskylä, Suomi.

Kinnunen, M-L. & Feldt, T. (2008). Työperäistä kuormittumisesta on syytä seurata. Liikunta ja Tiede.

Myllymäki, T., Hokka, L., Savolainen, K., Jakonen, R., Martinmäki, K., Kaartinen, J., Kyröläinen, H., Kinnunen, M-L. & Rusko, H. (2008). Effects of vigorous late-night exercise on cardiac autonomic control and sleep quality. 13th Annual Congress of the European College of Sport Science. July 9-12, 2008, Estoril, Portugal.

Pärkkä, J., Merilahti, J., Mattila, E., Malm, E., Antila, K., Tuomisto, M., Saarinen, A., van Gils, M. & Korhonen, I. (2008). Relationship of psychological and physiological variables on long-term self-monitored data during work ability rehabilitation program. IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine 2008 Oct; [Epub ahead of print].

Feldt, T., Kinnunen, U., Rönkä, T., Kinnunen, M-L., & Rusko, H. (2007). Työkuormituksesta palautuminen ja sen mittaaminen: psykologinen ja fysiologinen näkökulma. Teoksessa A. Aro, T. Feldt, & V. Ruohomäki (toim.), TOP 1: Puheenvuoroja työ- ja organisaatiopsykologiasta, s.52-75. Helsinki: Edita.

Feldt, T., Rönkä, T., Rusko, H., Kinnunen, M.-L., Kinnunen U. (2007). The associations between self-rated affective well-being and physiological indicators of stress and relaxation among cleaning staff. 13th EAWOP Congress. May 9-12. 2007, Stockholm, Sweden.

Hoffman, T., Juuti, T., Kinnunen, M.-L., Rusko, H. (2007). Comparison of heartbeat and movement -based methods to evaluate daily physical activity during occupational rehabilitation courses. 12th Annual Congress of the European College of Sport Science. July 11-14, 2007, Jyväskylä, Finland.

Häyrinen, M., Hynynen, E., Nummela, A., Savikko, H., Silander, J., Hakala, L., Berruto, M., Tolonen, T. & Honkanen, P. (2007). Development of methods to assess training load and recovery from training in volleyball and basketball. In Finnish: Kuormittumisen ja palautumisen seurantajärjestelmän kehittäminen lento- ja koripallossa.http://www.kihu.fi/tuotostiedostot/julkinen/julkaisusarja_nro8.pdf

Luhtanen, P., Nummela, A. & Lipponen, K. (2007). Physical loading, stress and recovery in a youth soccer tournament. Journal of Sports Science & Medicine 6, Suppl 10. 6th World Congress on Science and Football. January 15-20, 2007, Antalya Turkey. Book of Abstracts: 76-77.

Myllymäki, T., Kinnunen, M.-L., Juuti, T., Rusko, H. (2007). Awakening cortisol is dependent on awakening time but awakening response is not. 12th Annual Congress of the European College of Sport Science. July 11-14, 2007, Jyväskylä, Finland.

Smolander, J., Rusko, H., Ajoviita, M., Juuti, T., Nummela, A. (2007). A novel method for using heart rate variability data for estimation of oxygen consumption and energy expenditure: a validation study. 12th Annual Congress of the European College of Sport Science. July 11-14, 2007, Jyväskylä, Finland.

Hoffman, T., Juuti, T., Kinnunen, M.-L., Rusko, H. (2006). The use of heartbeat -based analysis program to evaluate physical activity and relaxation sessions during rehabilitation courses. SCMSS2006 - The 8th Scandinavian Congress on Medicine and Science in Sports. Vierumäki 9.-11.11.2006. Programme and Abstracts Book p. 32.

Hynynen, E., Nummela, A., Rusko, H., Hämäläinen, I., & Jylhä, R. (2006). Effects of training on cardiac autonomic modulation during night sleep in cross country skiing. International Congress on Science and Nordic Skiing, 18-20.6.2006, Vuokatti, Finland.

Hynynen, E., Hämäläinen, I., Jylhä, R., Liukkonen, J., Nummela, A. & Rusko, H. (2006). A development project of methods to measure training load and recovery from training in cross-country skiing. In Finnish: Maastohiihdon kuormitusseurannan kehittämisprojekti vuoteen 2006 / Torino. . Publications of the Research Institute for Olympic Sports (KIHU), No. 2. http://www.kihu.fi/tuotostiedostot/julkinen/julkaisusarja_nro2.pdf

Hynynen, E., Uusitalo, A., Konttinen, N. & Rusko H. (2006). Heart rate variability during night sleep and after awakening in overtrained athletes. Med Sci Sports Exerc 38(2): 313-317.

Kaikkonen, P., Nummela, A., Hynynen, E., Merikari, J., Rusko, H., Teljo, M. & Vänttinen, S. (2006). Training load and recovery from training in single training sessions and during eight week training period in sedentary subjects. In Finnish: Kuormittuminen ja palautuminen yksittäisissä harjoituksissa sekä kahdeksan viikon harjoittelujakson aikana harjoittelemattomilla. Publications of the Research Institute for Olympic Sports (KIHU), No. 5.http://www.kihu.fi/tuotostiedostot/julkinen/julkaisusarja_nro5.pdf

Kinnunen M.-L., Rusko, H., Feldt, T., Kinnunen, U., Juuti, T., Myllymäki, T., Laine, K., Hakkarainen, P., Louhevaara, V. (2006) Stress and relaxation based on heart rate variability: Associations with self-reported mental strain and differences between waking hours and sleep. In: Saarela, K.L., Nygård, C.-H. & Lusa, S. (eds.). Proceedings of NES 2006 - Promotion of Well-Being in Modern Society. 38th Annual Congress of the Nordic Ergonomics Society. September 24-27, 2006, Hämeenlinna, Finland. Pk-paino Oy, Tampere, Finland: 136-139.

Martinmäki, K., Rusko, H., Kooistra, L., Kettunen, J., Saalasti, S. (2006). Intraindividual validation of heart rate variability indexes to measure vagal effects on heart. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 290(2): H640-7.

Martinmäki, K., Rusko, H., Saalasti, S. & Kettunen, J. (2006) Ability of the Short-Time Fourier Transform Method to Detect Transient Changes in Vagal Effects on the Heart: A Pharmacological Blocking Study. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 290(6): H2582 - H2589.

Myllymäki, T., Uusitalo, A., Martinmäki, K., Rönkä, T., Kinnunen, U., Mauno, S., Feldt, T., Kinnunen, M.-L., Juuti, T., Rusko, H. (2006) Heart Rate Variability -based Measurement of Recovery during Sleep Compared to Movement Analysis and Subjective Ratings. SCMSS2006 - The 8th Scandinavian Congress on Medicine and Science in Sports. Vierumäki 9.-11.11.2006. Programme and Abstracts Book p. 60.

Nummela, A., Mononen, K., Hynynen, E., Karinkanta, K., Kuutti, T., Laaksonen, M. Mikkola, J., Nuutinen, A., Roponen, T., Salonen, M., Talkkari, J., Tummavuori, M., Valleala, R. & Vänttinen, S. (2006). Development of methods to assess shooting skills, physical perfomance, and methods to assess training load and recovery from training in biathlon in years 2004-2005. In Finnish: Lajinomaisen ammuntasuorituksen ja fyysisen kunnon seurantajärjestelmän kehittäminen ampumahiihdossa 2004-2005. Publications of the Research Institute for Olympic Sports (KIHU), No. 1. http://www.kihu.fi/tuotostiedostot/julkinen/julkaisusarja_nro1.pdf

Rusko, H. , Rönkä, T., Uusitalo, A., Kinnunen, U., Mauno, S., Feldt, T., Kinnunen, M.-L., Martinmäki, K., Hirvonen, A., Hyttinen, S. & Lindholm, H. (2006). Stress and relaxation during sleep and awake time, and their associations with free salivary cortisol after awakening. In: Saarela, K.L., Nygård, C.-H. & Lusa, S. (eds.). Proceedings of NES 2006 - Promotion of Well-Being in Modern Society. 38th Annual Congress of the Nordic Ergonomics Society. September 24-27, 2006, Hämeenlinna, Finland. Pk-paino Oy, Tampere, Finland: 140-143.

Rönkä T., Rusko, H., Feldt, T., Kinnunen, U., Mauno, S., Uusitalo, A. & Martinmäki, K. (2006). The Associations between Physiological Recovery Indicators during Sleep and Self-Reported Work Stressors. In: Saarela, K.L., Nygård, C.-H. & Lusa, S. (eds.). Proceedings of NES 2006 - Promotion of Well-Being in Modern Society. 38th Annual Congress of the Nordic Ergonomics Society. September 24-27, 2006, Hämeenlinna, Finland. Pk-paino Oy, Tampere, Finland: 132-136.

Antila, K., van Gils, M., Merilahti, J. & Korhonen, I. (2005). Associations of psychological self assessments and HRV in long term measurements at home. Presentation at EMBEC'05. 3rd European Medical & Biological engineering Conference. IFMBE European Conference on Biomedical engineering. November 20-25, 2005, Prague, Chech Republic.

Lindholm, H., Ilmarinen, R., Oksa, J., Karinkanta, J., Strengell, T., Lepistö, P., Laine, K., Rissanen, S., Mäkinen, T., Santtila, M., Rusko, H., Mälkiä, E. (2005). Estimated and measured oxygen consumption of a soldier during a footmarch (2005). International Congress on Soldiers' Physical Performance. May 18-22, 2005, Jyväskylä, Finland. In: Häkkinen, K. and Kyröläinen, H. (eds), Congress Proceedings, Finnish Defence Forces and Department of Biology of Physical Activity, University of Jyväskylä, Finland, p. 68.

Pulkkinen, A., Saalasti, S., Rusko, H. (2005) Energy expenditure can be accurately estimated from HR without individual laboratory calibration. ACSM Congress, Nashville, June 1-4, 2005. Download.

Hynynen, E., Uusitalo-Koskinen A., Konttinen, N., Rusko, H. (2004). Attenuated cardiac autonomic modulation and cognitive performance in overtrained athletes. 9th Annual Congress European College of Sports Science, France, July 2004.

Pulkkinen, A., Kettunen, J., Martinmäki, K., Saalasti, S., & Rusko, H. K. (2004). On- and off dynamics and respiration rate enhance the accuracy of heart rate based VO2 estimation. ACSM Congress, Indianapolis, June 2-5, 2004. Abstract: Med Sci Sports Exerc 36(5) Suppl: 253. Download.

Rusko, H.K., Pulkkinen, A., Martinmäki, K., Saalasti, S., & Kettunen, J. (2004). Influence of increased duration or intensity on training load as evaluated by EPOC and TRIMPS. ACSM Congress, Indianapolis, June 2-5, 2004. Abstract: Med Sci Sports Exerc 36(5): 144. Download.

Rusko, H.K., Tikkanen, H.O., Peltonen, J.E. (2004). Altitude and Endurance Training. J Sports Sci 22(10):928-44.

Hynynen, E., Rusko, H., Konttinen, N. Uusitalo-Koskinen A. (2003). Cardiac Autonomic Response in Overtrained Athletes. VIIth IOC Olympic World Congress on Sport Sciences, October 7-11, Athens, Greece. Book of Abstracts, p. 51B.

Koskelo, J., Rusko, H. and Uusitalo-Koskinen A.(2003). Cardiac parasympathetic modulation during pharmacological blockade in overtrained athletes. Experimental prospective overtraining study. 8th Annual Congress European College of Sport Science July 9-12, 2003, Salzburg, Austria. Book of Abstracts, p. 51.

Martinmäki, K., Kettunen, J., Pulkkinen, A., Saalasti, S. and Rusko, H. (2003). Fast vagal reactivation after, submaximal exercise. 8th Annual Congress European College of Sport Science July 9-12, 2003, Salzburg, Austria. Book of Abstracts, p. 251. Poster-presentation available from KIHU-Research Institute for Olympic Sports.

Pulkkinen, A., Kettunen, J., Saalasti, S. & Rusko, H.K. (2003). Accuracy of VO2 estimation increases with heart period derived measure of respiration. ACSM Congress, San Francisco, May 28-31, 2003. Abstract: Med Sci Sports Exerc 35(5): Suppl: 192.

Rusko, H.K. (Ed.) 2003. Cross Country Skiing. Handbook of Sports Medicine and Science. Massachusetts: Blackwell.

Rusko, H.K., Pulkkinen, A., Saalasti, S., Hynynen, E. & Kettunen, J. (2003). Pre-prediction of EPOC: A tool for monitoring fatigue accumulation during exercise? ACSM Congress, San Francisco, May 28-31, 2003. Abstract: Med Sci Sports Exerc 35(5) Suppl: 183. Download.

Selected previous publications (1996–2002):

Hynynen, E., Konttinen, N., Rusko, H. (2002): The effects of increased training volume on heart rate variability among young endurance athletes. 49th Annual Meeting of the American College of Sports Medicine in conjunction with the 6th IOC World Congress on Sports Sciences, St. Louis, Missouri, USA. Med Sci Sports Exerc 34(5): 23.

Kettunen, J., Kotisaari, J., Saalasti, S., Pulkkinen, A., Kuronen, P. & Rusko, H. (2002). A system for daily monitoring of physiological resources: A pilot study. Science for Success conference. October 2-4, 2002, Jyväskylä, Finland.

Martinmäki, K., Kooistra, L., Kettunen, J., Saalasti, S., Rusko, H. (2002). Cardiovascular indices of vagal activation as a function of recovery from selective autonomic blockage. 49th Annual Meeting of the American College of Sports Medicine in conjunction with the 6th IOC World Congress on Sports Sciences, St. Louis, Missouri, USA. Med Sci Sports Exerc 34(5): 60.

Nummela, A., Hämäläinen, I., Rusko, H. (2002). Effect of hyperoxia on metabolic responses and recovery in intermittent exercise. Scand J Med Sci Sports 12(5): 309–315.

Pulkkinen, A., Kettunen, J., Saalasti, S., Hynynen, E. & Rusko, H. (2002). New method for the monitoring of load, fatigue and recovery in exercise training. Science for Success conference. October 2-4, 2002, Jyväskylä, Finland.

Saalasti, S., Kettunen, J., Pulkkinen, A. & Rusko, H. (2002). Monitoring respiratory activity in field: Applications for exercise training. Science for Success conference. October 2-4, 2002, Jyväskylä, Finland.

Kettunen, J. & Keltikangas–Järvinen, L. (2001). Intraindividual Analysis of Instantaneous Heart Rate Variability. Psychophysiology, 38, 659–668.

Peltonen. J.E., Tikkanen, H.O., Rusko, H.K. (2001). Cardiorespiratory responses to exercise in acute hypoxia, hyperoxia and normoxia. Eur J Appl Physiol 85(1–2): 82–88.

Kettunen, J. (2000). Intraindividual modeling of phasic psychophysiological response patterns in complex situations. Presentation at the 3rd International Conference of Psychophysiology in Ergonomics and 44th Congress of Human Factors and Ergonomics Society. San Diego, August 2000.

Kettunen, J., Ravaja, N., Näätänen, P., Keskivaara, P., & Keltikangas–Järvinen, L. (2000). The relationship of respiratory sinus arrhythmia to the co–activation of autonomic and facial responses during the Rorschach test. Psychophysiology 37(2): 242–250.

Rusko, H.K., Overtraining and detection of overtraining by heart rate monitors. (2000). Pre–Olympic Congress, Brisbane 8.–12.9. 2000. Book of Abstracts, 169.

Rusko, H.K., Hynynen, E., Konttinen, N., Vasankari, T. (2000). Heart rate and heart rate variability during adaptation to rapid time zone shift. Pre–Olympic Congress, Brisbane, September 8–12, 2000. Book of Abstracts, 330.

Uusitalo, A.L.T., Uusitalo, A.J. and Rusko, H.K. (2000). Heart rate and blood pressure variability during heavy endurance training and overtraining in the female athlete. Int J Sports Med 21(1): 45–53.

Kettunen, J. (1999). Methodological and empirical advances in the quantitative analysis of spontaneous responses in psychophysiological time series. Academic dissertation. University of Helsinki.

Uusitalo, A.L.T., Hoffman, T.A., Tummavuori, E.A.M., Rusko, H.K. (1998). Heart rate recovery after typical endurance exercise sessions in athletes. American College of Sports Medicine (ACSM) Annual Meeting. May 27–30, 1998, Orlando, USA. Abstract: Med Sci Sports Exerc 30(5): 107.

Uusitalo, A.L.T., Huttunen, P., Hanin, Y., Uusitalo, A.J., Rusko, H.K. (1998). Hormonal responses to endurance training and overtraining in female athletes. Clin J Sport Med 8(3):178–186.

Uusitalo, A.L.T., Uusitalo, A.J., Rusko, H.K. (1998). Endurance training, overtraining and baroreflex sensitivity in female athletes. Clin Physiol 18(6):510–520.

Uusitalo, A.L.T., Uusitalo, A.J., Rusko, H.K. (1998). Exhaustive endurance training for 6–9 weeks did not induce changes in intrinsic heart rate and cardiac autonomic modulation in female athletes. Int J Sports Med 19(8): 532–540.

Uusitalo, A.L.T., Huttunen, P., Hanin, Y., Uusitalo, A.J., Rusko, H.K. (1997). Endurance training, over–training and changes in stress hormones. Fourth IOC World Congress on Sport Sciences: Training and care of athletes–current concepts and technologies. Principality of Monaco, 22–25 October, 1997. Abstract: IOC Medical Commission, Congress Proceedings, Lausanne 1997, 85.

Uusitalo, A.L.T., Tahvanainen, K.U.O., Uusitalo, A.J. and Rusko, H.K. (1996). Noninvasive evaluation of sympathovagal balance in athletes by time and frequency domain analyses of heart rate and blood pressure variability. Clin Physiol 16(6): 575–588.

Theses and presentations

Ajoviita, M. (2007). Measurement of physical activity using accelorometry and heart beat analysis. In Finnish: Fyysisen aktiivisuuden määrittäminen kiihtyvyysanturilla ja sykeanalyysimenetelmällä. Master's Thesis. Department of Biology of Physical Activity, University of Jyväskylä, Finland.http://thesis.jyu.fi/07/URN_NBN_fi_jyu-2007265.pdf

Heinonen, R. (2007). Applicability of heart rate variability analysis to assessment of stress and recovery during work. In Finnish: Sykevälivaihteluanalyysin soveltuvuus rentoutumisen ja työn kuormittavuuden arviointiin. Master's Thesis. Department of Biology of Physical Activity, University of Jyväskylä, Finlandhttp://thesis.jyu.fi/07/URN_NBN_fi_jyu-2007325.pdf

Myllymäki, T. (2007). Heart rate variability -based recovery during sleep compared to movement analysis, subjective ratings and cortisol awakening responses. Master's Thesis. Department of Biology of Physical Activity, University of Jyväskylä, Finland.http://thesis.jyu.fi/07/URN_NBN_fi_jyu-2007316.pdf

Rönkä, T. (2007). The associations of sleep duration and sleep quality to the self-reported stress during the following working day. Licentiate thesis. Department of Psychology, University of Jyväskylä, Finland.

Firstbeat Technologies Ltd. (2006) Demonstration of the real time use of EPOC and training effect in training. In Finnish: Demo reaaliaikaisen EPOCin ja harjoitusvaikutuksen käytöstä kuormittumisen määrittämisessä harjoittelussa. Presentation at Finnish Olympic Sports Development Seminar. April 11, 2006, Helsinki, Finland.

Hämäläinen, N. & Kalli, T. (2006). The connection between winter swimming and recovery from work-related stress. In Finnish: Saunan ja avantouinnin yhteydet työperäisestä stressistä palautumiseen. Bachelor's thesis. Degree programme in Physiotherapy. Pirkanmaa Polytechnic, Tampere, Finland.

Hynynen, E. & Jylhä, R. (2006). Measurement of training load and recovery from training in cross country skiing. In Finnish: Kuormittuminen ja palautuminen hiihdossa. Presentation at a seminar for Finnish Olympic sports development. April 11, 2006, Helsinki, Finland.

Kettunen, J. (2006). Making bio-signal understandable: Value generation by advanced processing of heart beat data. A presentation at 5th International Conference on Smart Systems, June 7-8, 2006, Seinäjoki, Finland.

Kettunen, J. (2006). Interaction between wellness research and product development. In Finnish: Hyvinvointitutkimuksen ja tuotekehityksen vuoropuhelu. A presentation at a seminar about utilization of technology in development of well being at work. April 27, 2006, University of Tampere, Finland.

Havia, M.-L., Suihkonen, A., Laaksonen, M., Viitanen, J., Ahopelto, T., Kettunen, J., Poskiparta, M., Korpela, K. & Lyytikäinen, A. (2006). Prevention of type 2 diabetes as part of enhancement of working ability. In Finnish: Kunnon Sytykkeitä Työntekijöille: Tyypin 2 Diabeteksen ehkäiseminen osana tyky -toimintaa. Dehko (Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelma)-days, February 7-8, 2006, Tampere, Finland. A poster.http://www.diabetes.fi

Leo, P., Mäkelä, M. & Rajaniemi, M. (2006). The effects of various formatting methods for the Suunto t6 wristop computer on the behavior of EPOC in different areas of endurance training: In finnish: Suunto t6 -rannetietokoneen alustamiseen käytettyjen menetelmien vaikutus EPOC:n käyttäytymiseen kestävyysharjoittelun eri osa-alueilla. Bachelors Thesis. Pirkanmaa Polytechnic. Degree Programme in Physiotherapy.

Nummela, A. & Finni, J. (2006). Measurement of training load and recovery from training in athletics with special reference to events requiring strength and power. In finnish: Kuormittuminen yleisurheilun teholajissa. Presentation at Finnish Olympic Sports Development Seminar. April 11, 2006, Helsinki, Finland.

Ritvanen, T. (2006). Seasonal psychophysiological stress of teachers related to age and aerobic fitness. Academic dissertation. University of Kuopio.

Rusko, H. (2006) Heart rate and heart rate variability in the measurement of training load and recovery from training. In finnish: Syke ja sykevaihtelu kuormittumisen ja palautumisen mittaamisessa. Presentation at Finnish Olympic Sports Development Seminar. April 11, 2006, Helsinki, Finland.

Rusko, H., Hoffman, T., Juuti, T., Rönkä, T., Martinmäki, K., Männikkö, K., Kinnunen, U., Mauno, S., Hämäläinen, H., Myllymäki, T., Smolander, J., Uusitalo, S., Kinnunen, M–L., Feldt, T. (2006). Development of methods for measurement of stress and recovery in work. In finnish: SYTY–Syke ja Työ –projekti: Työstressin ja palautumisen mittausmenetelmien kehittäminen ja käyttömallit.The Finnish Medical Association, National professional days, January 8.–12. 2006, Messukeskus, Helsinki, Finland. A poster at TEKES–FinnWell–department.

Vänttinen, T. & Mäkelä, I. (2006). Measurement of training load and recovery from training in soccer. In finnish: Kuormittuminen jalkapallossa. Presentation at Finnish Olympic Sports Development Seminar. April 11, 2006, Helsinki, Finland.

Leo, P., Mäkelä, M. & Rajaniemi, M. (2006). The effects of various formatting methods for the Suunto t6 wristop computer on the behavior of EPOC in different areas of endurance training: In Finnish: Suunto t6 -rannetietokoneen alustamiseen käytettyjen menetelmien vaikutus EPOC:n käyttäytymiseen kestävyysharjoittelun eri osa-alueilla. Bachelors Thesis. Degree Programme in Physiotherapy. Pirkanmaa Polytechnic, Tampere, Finland.

Lindholm, M. (2005). Physiological measurements used in occupational health care with special reference to monitoring of circulation. In finnish: Fysiologiset (erityisesti verenkiertoa monitoroivat) mittaukset työterveyshuollossa. A presentation at a seminar arranged by Firstbeat Technologies Ltd. and CRF Inc., 30.11.2005, Helsinki, Finland.

Salomaa, P. (2005). Use of physiological measurements in promotion of well–being at work with special reference to analysis of heart rate, sleep and nutrition. In finnish: Fysiologisten mittausten käyttö työhyvinvoinnin edistämisessä. Syke–, uni– ja ravitsemusanalyysin arviointia. Bachelors Thesis. Satakunta Polytechnic, Pori, Finland.

Salpakoski, A. 2005. Effect of water temperature on blood pressure and heart rate variability in hypertensive and healthy persons. In finnish: Veden lämpötilan vaikutus verenpaineeseen ja sykevariaatioon verenpainepotilailla sekä terveillä ihmisillä. Masters thesis, Department of Biology of Physical Activity, University of Jyväskylä, Finland.https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/7188

Seppänen, M. (2005). Effect of increased velocity and duration of running on training load as evaluated by EPOC. In Finnish: Nopeuden ja keston vaikutukset tasavauhtisten juoksuharjoitusten kuormittavuuteen. Master's Thesis. Department of Biology of Physical Activity, University of Jyväskylä, Finland.https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/9241

Tuominen, M. (2005). Enhancement of individual resources to improve well-being at work. In Finnish: Yksilön jaksamisen kohottaminen työhyvinvoinnin parantamiseksi. A presentation at a seminar arranged by Firstbeat Technologies Ltd. and CRF Inc., 30.11.2005, Helsinki, Finland.

Kotisaari, J. 2004. Heart rate based biofeedback for better means and motivation to promote heath and well-being. In Finnish: Työntekijöiden kokemuksia sykkeen perusteella annetusta biopalautteesta ja merkityksestä terveys- ja liikuntakäyttäyty-miseen. Master's Thesis. Department of Health Sciences, University of Jyväskylä, Finland.http://selene.lib.jyu.fi:8080/gradu/v04/G0000669.pdf

Hurmelinna, H. (2003). The validity of heart beat based method on worksite stress monitoring. In Finnish: Sykemittauksen validiteetti työpaikalla tapahtuvassa päivittäisessä stressimittauksessa. Master's Thesis. Department of Psychology, University of Jyväskylä, Finland. http://selene.lib.jyu.fi:8080/gradu/h/hanhurme.pdf

Pulkkinen, A. (2003). The accuracy of new heart rate based methods to estimate oxygen consumption. Master's Thesis. Department of Biology of Physical Activity, University of Jyväskylä, Finland. In Finnish: Uusien sykkeeseen perustuvien hapenkulutuksen arviointimenetelmien tarkkuus. http://selene.lib.jyu.fi:8080/gradu/v03/G0000306.pdf

Saalasti, S. (2003). Neural networks for heart rate time series analysis. Academic Dissertation. Department of Mathematical Information Technology, University of Jyväskylä, Finland.http://selene.lib.jyu.fi:8080/vaitos/studies/studcomp/951391707X.pdf

Selected readings

Feldt, T., Kinnunen, U., Rönkä, T., Kinnunen, M.-L., & Rusko, H. (2007). Recovery from job strain and its measurement: psychological and physiological approach. In Finnish: Työkuormituksesta palautuminen ja sen mittaaminen: psykologinen ja fysiologinen näkökulma. In Aro, A., Feldt, T. & Ruohomäki, V. (eds.). TOP 1: Current discussions about work and organizational psychology. In Finnish: Puheenvuoroja työ- ja organisaatiopsykologiasta. Helsinki: Edita, pp. 52-75.

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (2005). Work-related stress.http://www.eurofound.eu.int/ewco/reports/TN0502TR01/TN0502TR01.pdf

Louhevaara, V., Kilbom, Å. (2005). Dynamic work assessment. In (Wilson, J.R., Corlett, N., eds.) Evaluation of human work. Taylor & Francis, Boca Raton, London, New York, Singapore, 429-451.

ACSM-American College of Sports Medicine. (2001). ACSM´s Guidelines for Exercise Testing and Prescription. Philadelphia: Lippincot Williams & Wilkins.

Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology. (1996). Heart rate variability. Standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use. Eur Heart J 17(3):354-381 and Circulation 93(5):1043-1065.

21 августа 2008

« К списку публикаций